Mồi hạt kê nhiều màu thu hút cá, tạo ổ câu cá 450G

65.000₫
Mồi hạt kê với  nhiều màu sắc thu hút cá sử dụng trộn với mồi câu hoặc cho trực  tiêp xuống vị trí câu tao ổ, thu hút cá hiệu quả. Màu sắc gồm 3 màu trộn tỷ lệ bằng nhau xanh đỏ và vàng thu hút cá tốt với mùi thơm có trong nước lên đến 4 giờ trộn với các mồi trước khi ngâm nước. Trọng lượng 450G/lọ

Mồi hạt kê nhiều màu thu hút cá, tạo ổ câu cá 450G

Mồi hạt kê với  nhiều màu sắc thu hút cá sử dụng trộn với mồi câu hoặc cho trực  tiêp xuống vị trí câu tao ổ, thu hút cá hiệu quả.

Màu sắc gồm 3 màu trộn tỷ lệ bằng nhau xanh đỏ và vàng thu hút cá tốt với mùi thơm có trong nước lên đến 4 giờ trộn với các mồi trước khi ngâm nước.

Trọng lượng 450G/lọ

messenger