Mồi lure kim loại VIB sequins 7G/12G

38.000₫
Thiêt kế đẹp bắt mắt mà vàng nổi bật thu hút cá, có sẵn móc câu với 4 lỗ tùy chỉnh mồi bơi, lắc, rung, với nhiều địa hình khác nhau và sở thích câu rê khác nhau của các cần thủ. Mồi phù hợp câu rê với mọi loại cá san mồi: lóc, chẽm, quả,... Kích thước: 4.5cm-7gram, 5.5cm*12gram

Mồi lure kim loại VIB sequins 7G/12G

Mồi câu giả chuyên câu lure VIB sequins làm từ kim loại sắt  có trọng lượng 7gram và 12gram.

 Thiêt kế đẹp bắt mắt mà vàng nổi bật thu hút cá, có sẵn móc câu với 4 lỗ tùy chỉnh mồi bơi, lắc, rung, với nhiều địa hình khác nhau và sở thích câu rê khác nhau của các cần thủ.

Mồi phù hợp câu rê với mọi loại cá san mồi: lóc, chẽm, quả,...

Kích thước: 4.5cm-7gram, 5.5cm*12gram

messenger