Móc 4 cạnh dọn lục bình, chà, cỏ cây tạo bãi câu cá

90.000₫
 Thiết kế 4 cạnh kiểu móc câu bề mặt có răng cưa giúp dễ dàng dọn sạch rong rêu, lục bình, chà, cây mục.....giúp việc dọn bãi tạo ổ câu dễ dàng hơn Thích hơp những chuyến đi thiên nhiên với những địa hình đầy rậm rạp nhiều cỏ . lục bình... Kích thước: thu gọn 17*9cm. mở 4 cạnh sử dụng17*19CM

Móc 4 cạnh dọn lục bình, chà, cỏ cây tạo bãi câu cá

 Thiết kế 4 cạnh kiểu móc câu bề mặt có răng cưa giúp dễ dàng dọn sạch rong rêu, lục bình, chà, cây mục.....giúp việc dọn bãi tạo ổ câu dễ dàng hơn
Thích hơp những chuyến đi thiên nhiên với những địa hình đầy rậm rạp nhiều cỏ . lục bình...

Kích thước: thu gọn 17*9cm. mở 4 cạnh sử dụng17*19CM

Màu sắc: Đen, trắng

messenger