Ngọn cần câu đơn cầm tay Carbon

75.000₫
Ngọn cần câu đơn thay thế ngọn cần cũ hoặc không may mắn khi đi câu bị gãy ngọn thì bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng ngọn mới với chất liệu cực kỳ chắc chắn từ carbon. 1 đốt dài 85cm, đường kính gốc 2.9mm, ngọn 1.5mm 3 đốt 54cm kéo dài 138cm, đường kính gốc:4.8 ngọn 1mm 3 đốt 59cm kéo dài 200cm, đường gốc:4.8 ngọn 1mm 2 đốt 85cm kéo dài 160cm, đường kính gốc 6mm, ngọn 1.5mm

Ngọn cần câu đơn cầm tay Carbon

 Ngọn cần câu đơn thay thế ngọn cần cũ hoặc không may mắn khi đi câu bị gãy ngọn thì bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng ngọn mới với chất liệu cực kỳ chắc chắn từ carbon. Chia làm nhiều loại như 1 đốt 2 đốt hoặc 3 đốt với chiều dài khác nhau.

1 đốt ngọn dài 85cm, đường kính gốc 2.9mm, ngọn 1.5mm

1 đốt ngọn dài 80cm, đường kính gốc 2.9mm, ngọn 1.5mm

3 đốt 54cm kéo dài 138cm, đường kính gốc:4.8  ngọn 1mm

3 đốt 59cm kéo dài 200cm, đường gốc:4.8  ngọn 1mm

2 đốt 85cm kéo dài 160cm, đường kính gốc 6mm, ngọn 1.5mm

2 đốt 85cm kéo dài 155cm, đường kính gốc 6mm, ngọn 1.5mm