Nhộng ong mềm giả mồi câu cá (combo 20con)

15.000₫
 Nhộng mềm câu cá sử dụng đơn giản dễ câu mối giống nhận thật đến 99.9%  với kích thước nhỏ chiều dài 2.2cm, 0.45g  Có 4 màu sắc đen, vàng, trắng, đổ thấm

Nhộng ong mềm giả mồi câu cá (combo 20con)

 Nhộng mềm câu cá sử dụng đơn giản dễ câu mối giống nhận thật đến 99.9%  với kích thước nhỏ chiều dài 2.2cm, 0.45g

 Có 4 màu sắc đen, vàng, trắng, đổ thấm

messenger