Ổ cắm bóng đèn H6

68.000₫
Ổ cắm bóng đèn chân tròn phù hợp nhiều dòng đèn gồm cả cụm chân dùng thay thế bóng đèn fa cos hoặc đèn phanh... Thiết kế chắc chắn chắn tròn 2 cực đẩy có ranh giữ lẫy đèn chắc chắn. Chân đèn đường kích 2cm dây dài 13cm

Ổ cắm bóng đèn H6

 Ổ cắm bóng đèn chân tròn phù hợp nhiều dòng đèn gồm cả cụm chân dùng thay thế bóng đèn fa cos hoặc đèn phanh...

Thiết kế chắc chắn chắn tròn 2 cực đẩy có ranh giữ lẫy đèn chắc chắn. 

Chân đèn đường kích 2cm dây dài 13cm

messenger