Ô đội đầu câu cá

80.000₫
Luôn thảnh thơi 2 tay để câu cá không cần phải mang theo chiếc ô nặng nề khi đi câu   Thể hiện dân câu chuyên nghiệp của một cần thủ. Ngoài đội đi câu thì hoàn toàn có thể đi chơi du lịch hoặc làm viếc cũng rất tiện dụng... Kích thước nhỏ gọn khi đóng dài 37cm, kích thước ô mở 56CM đảm bảo che chắn mưa nắng toàn thân cho người dùng.

Ô đội đầu câu cá

  Luôn thảnh thơi 2 tay để câu cá không cần phải mang theo chiếc ô nặng nề khi đi câu

  Thể hiện dân câu chuyên nghiệp của một cần thủ. Ngoài đội đi câu thì hoàn toàn có thể đi chơi du lịch hoặc làm viếc cũng rất tiện dụng...

Kích thước nhỏ gọn khi đóng dài 37cm, kích thước ô mở 56CM đảm bảo che chắn mưa nắng toàn thân cho người dùng.

messenger