Phao câu cá PC03-10G

25.000₫
Phao câu gỗ đucợ phủ đơn bên ngoài chông thấm nước, phủ 4 màu sơn chia thành các múc độ khác nhau. Phao tải chì 10G, màu sơn ngọn phao dễ quan xát khi sử dụng. Kích thước: 18CM

Phao câu cá PC03-10G

Phao câu gỗ đucợ phủ đơn bên ngoài chông thấm nước, phủ 4 màu sơn chia thành các múc độ khác nhau.

Phao tải chì 10G, màu sơn ngọn phao dễ quan xát khi sử dụng.

Kích thước: 18CM

 

messenger