Phao câu đơn, phao câu đài câu tay

38.000₫
Phao chuyên cho câu đài, chống sóng tốt. Thiết kế tỷ mỉ đẹp mắt, vật liệu cap cấp chống thấm, ngấn phao màu phản quang dễ nhìn. Hỗ trợ câu đêm, dùng pin CR525. Phân loại làm 4 kích thước: Mã E-005, Mã E-007, Mã E-005, Mã E-009, Mã E-011 có ghi chú thông số trên hình ảnh mô tả Lưu ý: Phao chưa bao gồm pin.

Phao câu đơn, phao câu đài câu tay

Phao chuyên cho câu đài, chống sóng tốt.

Thiết kế tỷ mỉ đẹp mắt, vật liệu cap cấp chống thấm, ngấn phao màu phản quang dễ nhìn.

Hỗ trợ câu đêm, dùng pin CR525.

Phân loại làm 4 kích thước: Mã E-005, Mã E-007, Mã E-005, Mã E-009, Mã E-011 có ghi chú thông số trên hình ảnh mô tả

Lưu ý: Phao chưa bao gồm pin.

messenger