Bộ 02 Thẻo lò xo câu đài, lăng xê 2 lưỡi

50.000₫
Thẻo dây dù siêu bền, lò xo thép không gỉ, lưỡi thep carbon cao cấp. Thông số lưỡi từ số 5 đến số 10. Thông số lò xo: số 5, 6, 7, 8, 10 là 0.5*2CM, Số 9 là 1.2*3CM

Bộ 02 Thẻo lò xo câu đài, lăng xê 2 lưỡi

Thẻo dây dù siêu bền, lò xo thép không gỉ, lưỡi thep carbon cao cấp.

Thông số lưỡi từ số 5 đến số 10.

Thông số lò xo: số 5, 6, 7, 8, 10 là 0.5*2CM, Số 9 là 1.2*3CM

 

messenger