Tôm mềm giả mồi câu loại to 8cm-5G (10 con)

50.000₫
Mồi tôm giả cới kích thước lớn màu sắc bắt mắt, bên trong là các màu sắc óng ánh thu hút nhiều loại cá. Mồi mềm dễ dàng mắc lưới câu, kích thước: 8*1.2cm

m mềm giả mồi câu loại to 8cm-5G

 Mồi tôm giả cới kích thước lớn màu sắc bắt mắt, bên trong là các màu sắc óng ánh thu hút nhiều loại cá.

 Mồi mềm dễ dàng mắc lưới câu, kích thước: 8*1.2cm