Trục câu cá Hunter Fishing

30.000₫
Trục câu cá Hunter Fishing sản phẩm tiện dụng được buộc sẵn khóa, chì, chặn và chân phao, kèm theo là vòng cuốn cất gọi lại khi không sử dụng. Sản phẩm chia làm nhiều size dây câu, chì và chiều dài khác nhau: dây 2.0/3.6M, 3.0/4.5M, 4.0/5.4M, 5.0/3.6M. Dây câu mà xanh chất liệu nylon cao cấp siêu khỏa và siêu bền bỉ

Trục câu cá Hunter Fishing

Trục câu cá Hunter Fishing sản phẩm tiện dụng được buộc sẵn khóa, chì, chặn và chân phao, kèm theo là vòng cuốn cất gọi lại khi không sử dụng.

Sản phẩm chia làm nhiều size dây câu, chì và chiều dài khác nhau: dây 2.0/3.6M, 3.0/4.5M, 4.0/5.4M, 5.0/3.6M.

Dây câu mà xanh chất liệu nylon cao cấp siêu khỏa và siêu bền bỉ

messenger