Van cảnh báo áp suất lốp ( 04 cái)

95.000₫
Sử dụng dễ dàng chỉ cần thay vào thế đầu van cũ của xe, sử dụng cho hầu hết các dòng lốp tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại cho kết quả chính xác.

Van cảnh báo áp suất lốp ( 04 cái)

Áp suất trong lốp không đủ rất nguy hiểm, sẽ khiến lốp hoạt động kém hiệu quả dẫn đến dễ thủng và làm xe vào cua không theo ý muốn Thiết bị nhỏ lắp đặt đơn giản giúp cảnh báo cho chủ xe về tình trạng áp suất trong lốp

Mầu Xanh là lốp đang ở trạng thái tiêu chuẩn

Mầu vàng là cảnh báo lốp đang ở dưới mức tiêu chuẩn 10% cần bổ sung thêm

Mầu đỏ cảnh báo áp suất lôp thấp hơn 25% so với mức tiêu chuẩn, trường hợp này không nên vận hành xe mà cần bổ xung ngay để đảm bảo lốp hoạt động tốt nhất..