Vỉ 5 thẻo 2 lưỡi câu buộc sẵn dây cước trong 36CM

20.000₫
Bộ 5 thẻo 2 lưỡi dài 36cm được buộc sẵn tiện dụng với size lưới và dây phù hợp từ số 1 đến 10 Lưỡi câu làm từ thép không gỉ câu được trong mọi môi trường nước

Vỉ 5 thẻo 2 lưỡi câu buộc sẵn dây cước trong 36CM

 Bộ 5 thẻo 2 lưỡi  dài 36cm được buộc sẵn tiện dụng với size lưới và dây phù hợp từ số 1 đến 10

 Lưỡi câu làm từ thép không gỉ câu được trong mọi môi trường nước

messenger