Viên tinh thể Oxy dụ cá, tạo ổ câu cá

45.000₫
 Viên tinh thể Oxy thích hợp nước hồ thiếu o xy , nước lờ lờ nước hến, hồ xử lý tảo, nước mặt hồ kết váng , nước nhiều bùn...   Phù hợp nhiều kiểu câu như câu đơn và câu đài *** chỉ cần quăng 3-5 viên vào vị trí câu , 1 tiếng bồi 1 lần, câu các tra , chùm nho , lance sau khi chuẩn bị như bình thường ta chỉ việc nhét 8-12 viên chia đều và găm vào cục mồi, trộn deu 12-15 vào ổ mồi rồi thả ngay có thể chơi 4 tiếng đối với câu lục

Viên tinh thể Oxy dụ cá, tạo ổ câu cá

 Viên tinh thể Oxy thích hợp nước hồ thiếu o xy , nước lờ lờ nước hến, hồ xử lý tảo, nước mặt hồ kết váng , nước nhiều bùn... 

 Phù hợp nhiều kiểu câu như câu đơn và câu đài chỉ cần quăng 3-5 viên vào vị trí câu , 1 tiếng bồi 1 lần, câu các tra , chùm nho , lance sau khi chuẩn bị như bình thường ta chỉ việc nhét 8-12 viên chia đều và găm vào cục mồi, trộn deu 12-15 vào ổ mồi rồi thả ngay có thể chơi 4 tiếng đối với câu lục

 Một lọ có với 70 viên giúp sử dụng được lâu sau khi dùng không hết vặn chắt nắp để nơi khô thoáng.

messenger