Viên Tinh Thể Oxy Dụ Cá, Tạo Ổ Câu Cá 40G

20.000₫
 Phù hợp nhiều kiểu câu như câu đơn và câu đài chỉ cần quăng 3-5 viên vào vị trí câu , 1 tiếng bồi 1 lần, câu các tra, chùm nho , lance sau khi chuẩn bị như bình thường ta chỉ việc nhét 8-12 viên chia đều và găm vào cục mồi rồi thả ngay có thể chơi 4 tiếng đối với câu lục

Viên Tinh Thể Oxy Dụ Cá, Tạo Ổ Câu Cá 40G

Viên tinh thể Oxy thích hợp nước hồ thiếu o xy, nước lờ lờ nước hến, hồ xử lý tảo, nước mặt hồ kết váng, nước nhiều bùn... 

 Phù hợp nhiều kiểu câu như câu đơn và câu đài chỉ cần quăng 3-5 viên vào vị trí câu , 1 tiếng bồi 1 lần, câu các tra, chùm nho, lance sau khi chuẩn bị như bình thường ta chỉ việc nhét 8-12 viên chia đều và găm vào cục mồi rồi thả ngay có thể chơi 4 tiếng đối với câu lục

 Một lọ có với 30 viên giúp sử dụng được lâu sau khi dùng không hết vặn chắt nắp để nơi khô thoáng.

#Mồicâusiêunhạy #Mồicâucáchép #Mồicâucátrắm #Mồicâucátrôi #MồicâuLancer #Mồicâulục  #Mồicâuđài  #Thínhsiêunhạy #mồicâucá #mồicâucátra  #mồicâucátrê #mồicâucámè #mồicâucárôphi #mồicâulure  #mồicâulục  #mồicâulăngxê  #mồicâulục #mồicâulkhoa  #mồicâusiêunhạy #viêntinhthểoxy

messenger