Vợt bắt cá cán nhôm lưới mắt nhỏ

110.000₫
Vợt cá với ưu điểm chiều dài cán từ 120CM và loại lài hơn là 187CM  làm từ nhôm vô cùng chắc chắn và bền với thời gian không bị gỉ sét chịu khối lượng tốt, đường kính vợt lên đến 36CM với mắt lưới nhỏ phù hợp bắt nhiều loài cá từ nhỏ đến lớn, phù hợp với những cần thủ đi câu hay các bác chuyên bắt vớt cá, tôm.   Kích thước sử dụng chia làm 2 loại: 150cm và 210cm  

Vợt bắt cá cán nhôm lưới mắt nhỏ

 Vợt bắt cá món phụ kiện không thể thiếu có các cần thủ dù câu hồ hay câu sông, câu biển thì mỗi khi lên cá sau thời gian dòng cá đều phải dùng vợt để bát cá lên.

 Vợt cá với ưu điểm chiều dài cán từ 120CM và loại lài hơn là 187CM  làm từ nhôm vô cùng chắc chắn và bền với thời gian không bị gỉ sét chịu khối lượng tốt, đường kính vợt lên đến 36CM với mắt lưới nhỏ phù hợp bắt nhiều loài cá từ nhỏ đến lớn, phù hợp với những cần thủ đi câu hay các bác chuyên bắt vớt cá, tôm.

 Kích thước sử dụng chia làm 2 loại: 150cm và 210cm

Màu sắc giao hàng ngẫu nhiên phân lưới màu xanh và màu đen

messenger