Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

98.000₫
Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

Kích Thước: 30cm

Chất liệu: kim loại bền

Trọng Lượng: 0.2 kg

 

 

messenger