Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

98.000₫
Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

  • Kích Thước: 30cm
  • Chất liệu: kim loại bền
  • Trọng Lượng: 0.2 kg

 

 

Sản phẩm mới nhất

Chài rút dù (PE) CR02
Nguồn máy tính ATX-450W