Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

98.000₫
Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

Xà Ngang Ghi Đông Xe Côn tay

  • Kích Thước: 30cm
  • Chất liệu: kim loại bền
  • Trọng Lượng: 0.2 kg