Xích xe đạp SLC Single speed

60.000₫
Xích xe đạp có cấu tạo đơn giản nhưng là một bộ phận rất quan trọng trên xe đạp của bạn. Được cấu tạo từ nhiều bản thép định hình mắc nối với nhau. Xích chuyển đổi và truyền lực đạp từ pedal đến líp nhằm giúp xe tiến về trước. Kích thước 129CM , bộ xích có kém 01 khóa xích

Xích xe đạp SLC  Single speed

Xích xe đạp có cấu tạo đơn giản nhưng là một bộ phận rất quan trọng trên xe đạp của bạn. Được cấu tạo từ nhiều bản thép định hình mắc nối với nhau. Xích chuyển đổi và truyền lực đạp từ pedal đến líp nhằm giúp xe tiến về trước.

Kích thước 129CM , bộ xích có kém 01 khóa xích.

messenger