Zoăng cao su giữ mồi mắc lưỡi câu cá (túi 200 chiếc)

8.000₫
Zoang cao su giúp các cần thủ đi câu giữ mồi được lâu hơn sau khi thả xuống gâm. Sử dụng đơn giản thắt chặt lên mồi giả hay mồi cám sau khi đã nhào kĩ mồi. Túi hồm 200 zoang giúp bạn câu được lâu hơn

Zoăng cao su giữ mồi mắc lưỡi câu cá (túi 200 chiếc)

Zoang cao su giúp các cần thủ đi câu giữ mồi được lâu hơn sau khi thả xuống gâm.

Sử dụng đơn giản thắt chặt lên mồi giả hay mồi cám sau khi đã nhào kĩ mồi.

Túi hồm 200 zoang giúp bạn câu được lâu hơn

messenger