Bật lửa Đẹp - Độc - Lạ

Bật lửa Đẹp - Độc - Lạ

Bật lửa ga khò trụ tròn
Bật lửa ga Jobon B672-1