Phụ kiện câu cá

Phụ kiện câu cá

Chài rút dù (PE) CR02
Trục câu cá Hunter Fishing
Bộ 02 lưỡi câu lăng xê
Tay cầm cần câu đơn