Mồi sâu câu cá lọ 120 sâu

40.000₫
Sâu Câu Sống: Mỗi lọ đều chứa đến 120 con sâu câu sống, đủ để thu hút chép, diếc và mương từ xa.. Chất Lượng Chăm Sóc: Sâu câu được chọn lọc và chăm sóc cẩn thận, đảm bảo chúng có sức khỏe tốt và giữ được sự sống lâu dài. Sâu Sống sẽ tăng cơ hội bắt cá thành công khi bạn câu chép, diếc hoặc mương. Không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị sâu câu, chỉ cần mở lọ và bắt đầu câu cá.

Mồi sâu câu cá lọ 120 sâu

Sâu Câu Sống: Mỗi lọ đều chứa đến 120 con sâu câu sống, đủ để thu hút chép, diếc và mương từ xa..

Chất Lượng Chăm Sóc: Sâu câu được chọn lọc và chăm sóc cẩn thận, đảm bảo chúng có sức khỏe tốt và giữ được sự sống lâu dài.

Sâu Sống sẽ tăng cơ hội bắt cá thành công khi bạn câu chép, diếc hoặc mương.

Không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị sâu câu, chỉ cần mở lọ và bắt đầu câu cá.

An Toàn và Tự Nhiên: Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên và an toàn cho môi trường.

 

 

messenger