Lưỡi, phao, chì câu cá

Lưỡi, phao, chì câu cá

Chì câu cá xuyên tâm
Bộ 02 lưỡi câu lăng xê
Lưỡi tam câu lục
Lưỡi câu Lure
Phao câu cá có đèn PC05