Lưỡi, phao, chì câu cá

Lưỡi, phao, chì câu cá

Lưỡi câu cá Carbon Ryobi
Chì câu cá xuyên tâm
messenger