Lưỡi, phao, chì câu cá

Lưỡi, phao, chì câu cá

Bộ 02 lưỡi câu lăng xê
Lưỡi tam câu lục
Lưỡi câu Lure
Phao câu cá có đèn PC05
Phao câu cá PC03-10G