Bộ 10 Thẻo câu cá 2 lưỡi buộc sẵn 50CM

60.000₫
Bộ 10 theo 2 lưỡi buộc sẵn lưới câu tiện dụng không mất thời gian buộc hay cắt vụn dây lamg thẻo. Chất liệu lưỡi thép carbon siêu bền, dây cước trắng bền siêu khỏe chịu tải tốt. Phân loại dây được chọn phù hợp với size lưỡi: Số 3; Số 4; Số 5; Số 6; Số 7; Số 8.

Bộ 10 Thẻo câu cá 2 lưỡi buộc sẵn 50CM 

Bộ 10 theo 2 lưỡi buộc sẵn lưới câu tiện dụng không mất thời gian buộc hay cắt vụn dây lamg thẻo.

Chất liệu lưỡi thép carbon siêu bền, dây cước trắng bền siêu khỏe chịu tải tốt.

Phân loại dây được chọn phù hợp với size lưỡi: Số 2; Số 3; Số 4; Số 5; Số 6; Số 7; Số 8.

messenger