Bộ 10 thẻo buộc sẵn lưỡi câu 50CM

15.000₫
 Bộ 10 thẻo câu dây cước tõm sẵn lưỡi từ cỡ 7 đến 20 dây được chọn phù hợp với lưỡi nhất.  Sản phẩm tiện lợi không cần mất thời gian tõm lưỡi câu, không cắt ngắn dây câu...  có nhiều cỡ lưỡi cho khách hàng lựa chọn từ số 7 đến số 20

Bộ 10 thẻo buộc sẵn lưỡi câu 50CM

 Bộ 10 thẻo câu dây cước tõm sẵn lưỡi từ cỡ 7 đến 20 dây được chọn phù hợp với lưỡi nhất.

 Sản phẩm tiện lợi không cần mất thời gian tõm lưỡi câu, không cắt ngắn dây câu...

 có nhiều cỡ lưỡi cho khách hàng lựa chọn từ số 7 đến số 20

messenger