Bộ chế hòa khí PZ20 Cho 50cc, 70cc, 90cc, 110cc, 125cc

250.000₫
Bộ chế hòa khí phù hợp lắp cho các xe có phân khối từ 50cc đến 125cc.

Bộ chế hòa khí PZ20 Cho 50cc, 70cc, 90cc, 110cc, 125cc 

Bộ chế hòa khí phù hợp lắp cho các xe có phân khối từ 50cc đến 125cc.

messenger