Bộ đinh tán, chốt nhựa 66 loại 500 chi tiết

125.000₫

Giá gốc: 250.000₫

 Bộ sản phẩm gồm 500 chi tiết với 66 loại ốc và đinh, ghim các chi tiết trong nội thất xe ô tô như cửa xe, ghim dây điện. Phù hợp thay thế các ốc cũ bị mòn hay hỏng.

Bộ đinh tán, chốt nhựa 66 loại 500 chi tiết

 Bộ sản phẩm gồm 500 chi tiết với 66 loại ốc và đinh, ghim các chi tiết trong nội thất xe ô tô như cửa xe, ghim dây điện. Phù hợp thay thế các ốc cũ bị mòn hay hỏng.

messenger