Chì hạt đỗ câu cá (50 Hạt)

25.000₫
 Chì hạt đỗ câu cá làm từ chì 100% từ chì, thiết kế kiểu hạt đỗ khio sử dụng chỉ cần bóp mạnh cho chì ngậm chặt vào dây câu  Sản phẩm bán combo 50 hạt đủ size từ: 04, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.5g

Chì hạt đỗ câu cá (50 Hạt)

 Chì hạt đỗ câu cá làm từ chì 100% từ chì, thiết kế kiểu hạt đỗ khio sử dụng chỉ cần bóp mạnh cho chì ngậm chặt vào dây câu

 Sản phẩm bán combo 50 hạt đủ size từ: 04, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.5g

messenger