Chống cần câu giật cá tự động

179.000₫
Sản phẩm thiết kế từ kim loại chắc chắn, có cò như cò súng , cò có 2 số, nhạy nhất, nhạy vừa, chỉ cần vòng cước qua cò, khi đóng cá cá kéo đi tác động lên cò bật lẫy ,lập tức giương cần và giòng cá. Không lo cá lôi cần đi với 2 chân cắm chắc chắn xuống đất Kích thước: 48CM, kích thước khi sử dụng: cao 35CM, lòng cần dài 20*5CM

Chống cần câu giật cá tự động

Chống cần câu tự động giật cá, Chuyên dùng câu lăng xê, câu ngâm, câu bolie.
Sản phẩm thiết kế từ kim loại chắc chắn, có cò như cò súng , cò có 2 số, nhạy nhất, nhạy vừa,  chỉ cần vòng cước qua cò, khi đóng cá cá kéo đi tác động lên cò bật lẫy ,lập tức giương cần và giòng cá. Không lo cá lôi cần đi với 2 chân cắm chắc chắn xuống đất

Kích thước: 48CM, kích thước khi sử dụng: cao 35CM, lòng cần dài 20*5CM 

messenger