Bộ 05 Đầu 4 nhánh khởi thủy Nối Ống PE 3/5mm Tưới Nhỏ Giọt - Hệ Thống Tưới Tự Động

25.000₫
Chất liệu: nhựa cao cấp, độ bền cao, chia 4 nhánh ống 3/5mm dùng để nối chia nhánh các ống tưới 3/5mm, hoặc nối từ ống 16mm, ống 20mm thông qua lỗ 3/5mm… Sử dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt nhỏ.Tự lắp đặt đơn giản.

Bộ 05 Đầu 4 nhánh khởi thủy Nối Ống PE 3/5mm Tưới Nhỏ Giọt - Hệ Thống Tưới Tự Động

Chất liệu: nhựa cao cấp, độ bền cao, chia 4 nhánh ống 3/5mm dùng để nối chia nhánh các ống tưới 3/5mm, hoặc nối từ ống 16mm, ống 20mm thông qua lỗ 3/5mm…

Sử dụng trong hệ thống tưới nhỏ giọt nhỏ.Tự lắp đặt đơn giản.

 

messenger