Hộp 15 phao câu đơn, câu đài

250.000₫
Phao được làm bằng gỗ, nổi cao và rất nhạy khi có lục tác động dù rất nhé. Hộp đựng cao cấp làm từ nhựa, màu sắc đen sang trọng. Phao chia làm 5 loại mỗi loại có 3 size từ 1 đến 3. Thông số phao theo hình ảnh phần mô tả theo thứ tự ví dụ (size số 1, cao 35,4cm, bình phao 7.5cm, ngọn phao16.5, chân phao 11cm, bình phao vị trí phình to nhất 8.36mm, trọng lượng phao 1.07G, tải chì 1.35G)

Hộp 15 phao câu đơn, câu đài

Phao được làm bằng gỗ, nổi cao và rất nhạy khi có lục tác động dù rất nhé.

Hộp đựng cao cấp làm từ nhựa, màu sắc đen sang trọng.

Phao chia làm 5 loại mỗi loại có 3 size từ 1 đến 3.

Thông số phao theo hình ảnh phần mô tả theo thứ tự ví dụ (size số 1, cao 35,4cm, bình phao 7.5cm, ngọn phao16.5, chân phao 11cm, bình phao vị trí phình to nhất 8.36mm, trọng lượng phao 1.07G, tải chì 1.35G)

 

messenger