Huân chương kim loại khắc nội dung theo yêu cầu

60.000₫
Huân chương vàng chất liệu kim loại chưa khắc hay dán tên lên sản phẩm. Sản phẩm chia 2 phần bảng tên và logo go danh hiệu được ghim bằng kim băng phía sau. Dịch vụ khắc laser theo yêu cầu lên sản phẩm theo yêu cầu: khắc tên, logo, số điện thoại,... Phân loại thành 2 loại H01 đường kính 4.5 dày 0.3CM, H02 đường kính 4.5 dày 0.5CM

Huân chương kim loại khắc nội dung theo yêu cầu

Huân chương vàng chất liệu kim loại chưa khắc hay dán tên lên sản phẩm.

Sản phẩm chia 2 phần bảng tên và logo go danh hiệu được ghim bằng kim băng phía sau.

Dịch vụ khắc laser theo yêu cầu lên sản phẩm theo yêu cầu: khắc tên, logo, số điện thoại,...

Phân loại thành 2 loại H01 đường kính 4.5 dày 0.3CM, H02 đường kính 4.5 dày 0.5CM

messenger