Lồng giữ mồi câu cá

25.000₫
 Thiết kế  tương tự một lồng lưới mắt nhỏ để đựng mồi cám bên trong, có thêm trục dây ở giữa giữ lồng luôn cân bằng kèm theo là 2 bi chặn, 2 đầu có sãn khóa câu, hù hợp câu nhiều loài ăn tạp như chép, mè,...   Lồng làm từ vật liệu thép không gỉ và chì đảm bảo được độ bền sử dụng câu lâu năm   Có 3 kích thước kgasc nhau với đường kính: 3.5cm, 5.5cm, 6.5cm.

Lồng giữ mồi câu cá

 Thiết kế  tương tự một lồng lưới mắt nhỏ để đựng mồi cám bên trong, có thêm trục dây ở giữa giữ lồng luôn cân bằng kèm theo là 2 bi chặn, 2 đầu có sãn khóa câu, hù hợp câu nhiều loài ăn tạp như chép, mè,...

  Lồng làm từ vật liệu thép không gỉ và chì đảm bảo được độ bền sử dụng câu lâu năm

  Có 3 kích thước kgasc nhau với đường kính: 3.5cm, 5.5cm, 6.5cm.

 

messenger