Mồi câu cá số 12

100.000₫
Mồi câu được tất cả các môi trường nước ngọt như sông, suối, ao, hồ, hồ dịch vụ...mồi có thể dùng riêng hoặc kết hợp với mồi chuyên các loài cá khác nhau. Mồi chuyên câu chép, trắm cỏ, rô, trôi...đặc biệt hiệu quả khi câu trộn với mồi chuyên chép và trắm cỏ. Trọng lượng: 500G/gói

Mồi câu cá số 12

 Mồi sử dụng nguyên liệu mầm lúa mì, nguyên liệu thô pha với Protein động vật, thực vật và các chất siêu hấp dẫn cá.

Mồi câu được tất cả các môi trường nước ngọt như sông, suối, ao, hồ, hồ dịch vụ...mồi có thể dùng riêng hoặc kết hợp với mồi chuyên các loài cá khác nhau.

Mồi chuyên câu chép, trắm cỏ, rô, trôi...đặc biệt hiệu quả khi câu trộn với mồi chuyên chép và trắm cỏ.

Trọng lượng: 500G/gói

Sử dụng như các mồi cám bình trường ngâm, trộn, nhào với nước.

messenger