Ruột bật lửa xăng

45.000₫

Giá gốc: 85.000₫

Chất liệu kim loại chóng gỉ tối Có sẵn bông, đá chỉ việc tẩm xăng và sử dụng. Lắp vừa cho các loại bật xăng, zippo

Ruột bật lửa xăng

Chất liệu kim loại chóng gỉ tối

Có sẵn bông, đá chỉ việc tẩm xăng và sử dụng.

Lắp vừa cho các loại bật xăng, zippo

messenger