Tẩu châm thuốc trên ô tô - xe tải 24V

50.000₫
Với những tài xế hút thuốc, chiếc tẩu châm thuốc thực sự là một sản phẩm tiện ích thường xuyên sử dụng. Khi cần châm thuốc, chỉ cần ấn đầu tẩu vào trong cổng tẩu, đợi vài giây cho cuộn dây trong tẩu châm thuốc nóng đỏ đủ độ, tẩu sẽ tự động bật ra. Khi đó có thể sử dụng tẩu châm thuốc ngay lập tức. Kích thước tẩu châm thuốc trên ô tô như tẩu zin trên xe ô tô. Đầu tẩu châm thuốc được đốt nóng bằng nguồn điện 24V.

Tẩu châm thuốc trên ô tô - xe tải 24V

Với những tài xế hút thuốc, chiếc tẩu châm thuốc thực sự là một sản phẩm tiện ích thường xuyên sử dụng. Khi cần châm thuốc, chỉ cần ấn đầu tẩu vào trong cổng tẩu, đợi vài giây cho cuộn dây trong tẩu châm thuốc nóng đỏ đủ độ, tẩu sẽ tự động bật ra. Khi đó có thể sử dụng tẩu châm thuốc ngay lập tức.
Kích thước tẩu châm thuốc trên ô tô như tẩu zin trên xe ô tô.
Đầu tẩu châm thuốc được đốt nóng bằng nguồn điện 24V.
Tẩu châm thuốc trên ô tô tự động ngắt điện khi đủ độ nóng.
Điện áp: 24V

messenger