Trục câu cá dây câu Isoni 4M

15.000₫
 Trục câu cá có các hặt chặn, khóa và lưỡi câu sẵn, chiều dài dây 4M. Kích thước dây và lưỡi câu chia làm 3 cớ số 4, 5 và số 6

Trục câu cá dây câu Isoni 4M

 Trục câu cá có các hặt chặn, khóa và lưỡi câu sẵn, chiều dài dây 4M.

Kích thước dây và lưỡi câu chia làm 3 cớ số 4, 5 và số 6

messenger