Vải chịu nhiệt và dây dẫn nhiệt máy hút chân không (10M vải+5M dây nhiệt )

180.000₫
Sau khi dùng 1 thời gian thì đường hàn mép túi hút chân không có hiện tưởng bị cháy xém.Hiện tượng này báo hiệu dây hàn của máy hút chân không vẫn hàn được,còn vải nhiệt đã bị cháy,cần phải bóc ra và thay lớp vải nhiệt mới  Sản phẩm Vải chịu nhiệt và dây dẫn nhiệt máy hút chân không bao gồm 5M dây hàn (500*1CM ) và cuộn 10M vải chịu nhiệt (1000*2.5cm) dễ dàng thay thế và lắp đặt.  

Vải chịu nhiệt và dây dẫn nhiệt máy hút chân không (10M vải+5M dây nhiệt )

 Sau khi dùng 1 thời gian thì đường hàn mép túi hút chân không có hiện tưởng bị cháy xém.Hiện tượng này báo hiệu dây hàn của máy hút chân không vẫn hàn được,còn vải nhiệt đã bị cháy,cần phải bóc ra và thay lớp vải nhiệt mới. Trường hợp 2 là dây hàn dẫn nhiệt bị đứt bạn cũng phải thay dây hàn mới cho máy hút chân không.

 Sản phẩm Vải chịu nhiệt và dây dẫn nhiệt máy hút chân không bao gồm 5M dây hàn (500*1CM ) và cuộn 10M vải chịu nhiệt (1000*2.5cm) dễ dàng thay thế và lắp đặt.

Sản phẩm có bán theo combo và bán lẻ dây và vải khách hàng vui lòng chọn đúng phân loại hàng hóa trước khi đặt hàng.

messenger