Xăm xe đạp 24X1.75/1.95 Huilicheng Tire

120.000₫
Xăm xe chất lượng chất liệu cao xu bền bỉ co dãn tốt chịu áp xuất và nhiệt độ cao khi bạn đi chuyển xe liên tục trọng nhiều giờ. Xăm có thể thay cho nhiều xăm có thông số: 24 x 1.50 / 1.75 / 1.90 / 1.95 / 2.125. Van 48MM.

Xăm xe đạp 24X1.75/1.95 Huilicheng Tire

Xăm xe chất lượng chất liệu cao xu bền bỉ co dãn tốt chịu áp xuất và nhiệt độ cao khi bạn đi chuyển xe liên tục trọng nhiều giờ.

Xăm có thể thay cho nhiều xăm có thông số: 24 x 1.50 / 1.75 / 1.90 / 1.95 / 2.125.

Van 48MM.

messenger