Chùm 3 thẻo gắn mồi lure 18cm

88.000₫
Sản phẩm là một thẻo kim loại dài 18cm, đầu thẻo là một hình cá, phần đuôi dài 12cm gôm 3 sợi thép không gỉ nhỏ bền gắn sẵn khóa ma ní và khoen. Phần khoen để mắc thêm 3 hay nhiều hơn mồi gải lure để tạo thành một đàn cá dễ thu hút các lá hay săn cá nhỏ hơn

Chùm 3 thẻo gắn mồi lure 18cm

 Sản phẩm là một thẻo kim loại dài 18cm, đầu thẻo là một hình cá, phần đuôi dài 12cm gôm 3 sợi thép không gỉ nhỏ bền gắn sẵn khóa ma ní và khoen.

 Phần khoen để mắc thêm 3 hay nhiều hơn mồi gải lure để tạo thành một đàn cá dễ thu hút các lá hay săn cá nhỏ hơn

 Khối lượng 15G

messenger