Combo 05 bảng kẹp tên, giá sản phẩm hàng hóa trong cửa hàng siêu thị

30.000₫
Công dung: Nẹp bảng tên, bảng giá trong siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà kho, nhà xưởng.. Có hỗ trợ vị trí kẹp hoặc treo. Màu sắc: Trong suốt. Kích thước: Dài 10cm * 4.2cm.

Combo 05 bảng kẹp tên, giá sản phẩm hàng hóa trong cửa hàng siêu thị

Công dung: Nẹp bảng tên, bảng giá trong siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhà kho, nhà xưởng..

Có hỗ trợ vị trí kẹp hoặc treo.

 Màu sắc: Trong suốt.
Kích thước: Dài 10cm * 4.2cm.

Bộ sản phẩm gồm 05 chiếc.

 

messenger