Combo 2 Cầu Chì Cho Đầu Tẩu

50.000₫
Ngoài cầu trì của ổ cắm tẩu thuốc nằm trên xe ô tô thì thông thường ở bên trong đầu tẩu của các thiết bị điện dùng trên ô tô như máy hút bụi, bộ chia đầu tẩu, sạc điện thoại... đều có cầu trì riêng. Cầu trì này dùng để thay cho cầu trì bên trong đầu tẩu của các thiết bị điện trong các trường hợp cầu trì bị đứt.

Combo 2 Cầu Chì Cho Đầu Tẩu

Ngoài cầu trì của ổ cắm tẩu  thuốc nằm trên xe ô tô thì thông thường ở bên trong đầu tẩu của các thiết bị điện dùng trên ô tô như máy hút bụi, bộ chia đầu tẩu, sạc điện thoại...  đều có cầu trì riêng. Cầu trì này dùng để thay cho cầu trì bên trong đầu tẩu của các thiết bị điện trong các trường hợp cầu trì bị đứt.