Lá nhựa gạt bọc decal xe hơi

10.000₫
Lá nhựa chuyên dụng để gạt bọc decal, bọc kính miết một cách dễ dàng, chắc chắn với lưỡi nhựa phẳng. Dễ cầm với thiết kế tay cầm hơi cong phình to ở lưỡi nhựa

Lá nhựa gạt bọc decal xe hơi

 Lá nhựa chuyên dụng để gạt bọc decal, bọc kính miết một cách dễ dàng, chắc chắn với lưỡi nhựa phẳng.

Dễ cầm với thiết kế tay cầm hơi cong phình to ở lưỡi nhựa

 

  

messenger