Lồng chì giữ mồi lục câu cá

23.000₫
Lồng chì là sản phẩm phù hợp câu với các loài như chép, mè,....câu bằng mồi cám, mồi nặn lồng sẽ giữ chặt mồi bên trong giúp tiết kiệm mồi khi câu, 6 rãnh có giúp cá dễ phát hiện mồi câu, thoải mái vang mồi không lo mồi rơi. Có thể câu câu theo nhiều kiểu khác nhau ùy theo sở thích mỗi cần thủ. Chất liệu chì nặng 15g Kích thước: Cỡ nhỏ: 5*2.7cm, rãnh 0.8; cỡ trung bình: 6*3cm, rãnh 1cm; Cỡ to: 6.5*3.8cm, rãnh 2cm

Lồng chì giữ mồi lục giác câu cá

 Lồng chì là sản phẩm phù hợp câu với các loài như chép, mè,....câu bằng mồi cám, mồi nặn lồng sẽ giữ chặt mồi bên trong giúp tiết kiệm mồi khi câu, 6 rãnh có giúp cá dễ phát hiện mồi câu, thoải mái vang mồi không lo mồi rơi. Có thể câu câu theo nhiều kiểu khác nhau ùy theo sở thích mỗi cần thủ.

 Chất liệu chì nặng 15g

Kích thước: Cỡ nhỏ: 5*2.7cm, rãnh 0.8; cỡ trung bình: 6*3cm, rãnh 1cm; Cỡ to: 6.5*3.8cm, rãnh 2cm

 

messenger