Mồi bẫy tôm

20.000₫
Mồi chuyên dụng bẫy tôm với nguyền liệu và mùi hương thu hút tôm nhạy và nhanh nhất. Sử dụng cho trực tiếp vào lồng bát quái, lồng bẫy tùy loại bẫy và địa hình cho khoảng 3 đến 5 viên mồi sẽ dần tan trong nước và lan ra mùi thu hút số lượng tôm. Nhiệt độ nước sử dụng: 15 đén 35 độ, độ sâu nước 0.5 đến 1.4M. Mỗi gói 75Gram nén thành nhiều viên nhỏ.

Mồi bẫy tôm

Mồi chuyên dụng bẫy tôm với nguyền liệu và mùi hương thu hút tôm nhạy và nhanh nhất.

Sử dụng cho trực tiếp vào lồng bát quái, lồng bẫy tùy loại bẫy và địa hình cho khoảng 3 đến 5 viên mồi sẽ dần tan trong nước và lan ra mùi thu hút số lượng tôm

Nhiệt độ nước sử dụng: 15 đén 35 độ, độ sâu nước 0.5 đến 1.4M

Mỗi gói 75Gram nén thành nhiều viên nhỏ

messenger